Asistencija pri dobijanju finansiranja u cilju internacionalizacije firmi

Asistencija pri dobijanju finansiranja u cilju internacionalizacije firmi : naša firma može pratiti preliminarnu fazu dobijanja finansiranja koje se ostvaruje pod organizacijom SIMEST, a koje je namenjeno internacionalizaciji firmi.

Susret tehnoloških i industrijskih inovacija u cilju obnove proizvodnih procesa

Podrska klijentima, pružajući i davajući na raspolaganje industrijske informacije koje su korisne za procese inovacije kao i reindustrijalizacije procesa koji su već u toku.

Stvaranje zajedničkog ulaganja (joint venture)

Svetski privlačnan made in Italy je još uvek vrlo jak: ‘’know-how’’ koji potiče iz tradicije i iz poznavanja italijanskih preduzetnika se traži u raznim zemljama, a u cilju stvaranja zajedničkih ulaganja s lokalnim preduzetnicima.

Istraživanje tržišta

Dobra revizija omogućava svakome da dobro analizira tržište i da se prilagodi specifičnostima određene poslovne ponude.

Nabavka sirovina

Često italijanske kompanije koje proizvode u Italiji, u inostranstvu mogu naći sirovine za njihov proces proizvodnje i to po vrlo privlačnim cenama.

O nama

Naša firma prisutna je u čitavom svetu, a za cilj ima da pruži asistenciju i savetodavne usluge, kao i da stvori odnose usmere ka internacionalizaciji kompanija i profesionalaca. Za naše klijente vršimo izradu projekta i ostarivanje finansiranja za programe internacionalizacije čiji je cilj pozicioniranje italijanskih proizvoda i know-how.

Sprovodimo izradu projekata i uspevamo da ostvarimo finansiranje programa internacionalizacije van EU. Vreme realizacije finansiranja je veoma kratko, 60-90 dana je predviđeni period za dobijanje odobrenja finansiranja za ciljane programe. Nakon toga se prethodno osmišljen projekat realizuje u predviđenoj državi.

Naša firma, ojačana decenijskim iskustvom u čitavom svetu, može biti od velike pomoći firmama koje žele da “rastu”, kako u pogledu dimenzija, tako i u kulturnom smislu. Misija nam je da asistiramo našim klijentima, dobavljačima, partnerima u vidu pružanja savetodavnih usluga u oblasti prava, trgovine, poreza, carine, kao i svih ostalih oblasti, što radimo svakodnevno i na svetskom nivou.

01

Uvećanju prometa

Bilo da se radi o onom komercijalnom, industrijskom ili profesionalnom

03

Asistenciji

Asistenciji našim klijentima u pribavljanju sredstava iz nacionalnih i opštinskih fondova u cilju poslovnog rasta i institucionalnog razvoja, kao i promocije industrijskih i preduzetničkih inicijativa

02

Promovisanju

Promovisanju, tamo gde je potrebno, udruživanja firmi

04

Networkingu

Stvaranju novih prilika za networking u celom svetu

Evropski fondovi

Jedno od područja stručnosti naše firme je istraživanje dostupnih međunarodnih finansijskih izvora i razvoj projekata za dobijanja tih sredstava. Pri tome se služimo razvijenom mrežom međunarodnih i nacionalnih entiteta i organizacija kako bi se izvršilo istraživanje finansiranja predodređenog za projekte istraživanja i inovacije u okviru programa Horizon 2020.

Detaljnije